Vandring i Indalsälvens delta

Ett av Sveriges största och även det yngsta kustdeltat.
I projektet Timrå Kustvandring finns information om den långa kustled som projektet har som mål att etablera. Just nu pågår en förstudie som ska vara klar i augusti. Här nedan ser du kartor på stigar du redan nu kan gå. Just dessa ligger i Indalsälvens delta, Timrå, Västernorrlands län. En eller ett par promenader i detta område är en en lisa för skälen och i de Coronatider vi har nu så har du här en mycket fin möjlighet att på ett tryggt och säkert sätt upptäcka en del av det ustlandksap som Timrå erbjuder. Här möts älv och kust.
Visste du att deltat bildades 1796 när Ragundasjön tömdes genom både oaktsamhet och olyckliga omständigheter? Visste du här etablerades ett örlogsvarv 1666? Kronan ville prova att bygga skepp av den Norrlänsdska furan. Visste du att här låg timmersorteringen för den flottning som bedrevs på Indalsälven fram till 1969? När du gått över den första hängbron från parkeringen så var det en sortering på var sida om dig. Från Sorteringen bogserades sedan timret till distriktens sågverk. Om du startar tex vid golfresaurangen så gör du en sträcka på ca 20 km innan du är tillbaka.
Läs mer om deltat här

%d bloggare gillar detta: